Η Hellas Environment, από τις αρχές του 2015 έχει αναλάβει την συντήρηση των ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, με στόχο την απρόσκοπτη λειτουργία του και την βελτίωση της ποιότητας χρήσης των χώρων από καθηγητές, σπουδαστές και λοιπό κοινό. Η συντήρηση περιλαμβάνει τόσο την αντιμετώπιση έκτακτων βλαβών, όσο και την πραγματοποίηση προγραμματισμένων εργασιών.

Η συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων περιλαμβάνει ενδεικτικά τον συνεχή έλεγχο του συστήματος φωταγώγησης τόσο του εσωτερικού χώρου, ο οποίος λειτουργεί με σύστημα εντοπισμού κίνησης, όσο και του εξωτερικού χώρου. Εργασίες συντήρησης πραγματοποιούνται επιπλέον στα συστήματα γείωσης και στους υποσταθμούς μέσης και χαμηλής τάσης, καθώς και στις ηλεκτρογεννήτριες του πανεπιστημίου.

Αναφορικά με τις υδραυλικές εγκαταστάσεις του πανεπιστημίου, σημειώνεται ότι η παροχή παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις, με εύρος δυναμικότητας από 20 m3/h έως  500 m3/d. Εργασίες συντήρησης πραγματοποιούνται στο σύστημα αποχέτευσης και στον εξοπλισμό των WC, στο σύστημα του δικτύου ύδρευσης, στο σύστημα πυρόσβεσης και στους λέβητες.

Μέτρηση τάσης με ηλεκτρικό πολύμετρο.