Στην περιοχή της Πάτρας, πέρα από την παροχή υπηρεσιών στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών και το Πανεπιστήμιο Πάτρας, το 2015 η Hellas Environment ανέλαβε την κατασκευή του αντιαφριστικού συστήματος σε 3 δεξαμενές καθίζησης της δευτεροβάθμιας επεξεργασίας των αστικών λυμάτων που συλλέγονται στην εγκατάσταση, με στόχο την βελτιστοποίηση του συστήματος επεξεργασίας και των ποιοτικών χαρακτηριστικών της παραγόμενης εκροής. Το αντιαφριστικό σύστημα περιλαμβάνει 3 υποβρύχιες αντλίες  ισχύος 3,0 ΗΡ (2,2 KW), βάνες και σύστημα ακροφυσίων για την διάσπαση των παραγόμενων αφρών.

δεξαμενές καθίζησης
δεξαμενές καθίζησης