Παρακολούθηση VOC σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις

Το MS1800 είναι ένας VOC / Αναλυτής συγκέντρωσης υδρογονανθράκων σχεδιασμένο για τη μέτρηση αερίων σε αποχετεύσεις και εκροές από βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Το όργανο ανιχνεύει αέρια ή πτητικά παρέχοντας ένα σύστημα μέτρησης με πολύ χαμηλές
απαιτήσεις συντήρησης.

Λαμβάνοντας μια μέτρηση κάθε 2 δευτερόλεπτα, το MS1800 είναι ακριβές από λιγότερο από 1 ppm έως 1.000 ppm συγκεντρώσεις, εξαρτώμενες από το αέριο -στόχο και το ευρύ δυναμικό εύρος του επιτρέπει να χρησιμοποιηθεί σε μεγάλη ποικιλία περιβαλλόντων.

Μπορεί να οριστεί ένα προγραμματιζόμενο από το χρήστη όριο ειδοποίησης, το οποίο συνδέεται με εξόδους και δείκτες ρελέ στον μπροστινό πίνακα. Αυτό επιτρέπει τη σύνδεση με άλλο περιφερειακό εξοπλισμό, όπως βαλβίδες απομόνωσης, αντλίες, δειγματολήπτες ή οπτικοακουστικούς συναγερμούς.

∆ιατίθεται έξοδος 4 – 20 mA για σύνδεση με σύστημα PLC ή SCADA και το MS1800 μπορεί να τροφοδοτηθεί με ρεύμα 90–240 V AC ή 12 V DC.

Εφαρμογές

 • Παρακολούθηση διαρροής λαδιού και καυσίμου
 • Ανίχνευση εκρηκτικών αερίων
 • Περιβαλλοντική παρακολούθηση
 • Παρακολούθηση αποχετεύσεων και απορρίψεων λυμάτων
 • Έλεγχος οσμής
 • Αποκατάσταση της γης

Εγκατάσταση

Η εγκατάσταση είναι απλή διαδικασία και αποτελείται από τη σύνδεση του οργάνου στην τροφοδοσία και τη στερέωσή του σε τοίχο ή
επιφάνεια.
Το πρόγραμμα εγκατάστασης χρησιμοποιεί μια φιλική προς το χρήστη εφαρμογή που λειτουργεί σε φορητό υπολογιστή.

Πλεονεκτήματα

 • Συνεχής παρακολούθηση
 • Χαμηλό λειτουργικό κόστος
 • Χαμηλό κόστος συντήρησης
 • Υψηλή αξιοπιστία
 • Επιτόπια αποδεδειγμένη τεχνολογία