Ο τομέας της χημικής βιομηχανίας συγκαταλέγεται μεταξύ των πιο αυστηρά ρυθμιζόμενων βιομηχανιών, υποβάλλοντας τις επιχειρήσεις σε πολλούς κανόνες ασφάλειας και περιβάλλοντος.

H HELLAS ENVIRONMENT με βαθιά εμπειρία και εξειδίκευση στον κλάδο της παραγωγής υπερκάθαρου νερού και της διαχείρισης υγρών αποβλήτων της χημικής βιομηχανίας, διαθέτει πληθώρα έργα αναφοράς, τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στο ∆ημόσιο Τομέα για περισσότερα από 10 έτη.

Η HELLAS ENVIRONMENT αντιλαμβανόμενη τις αυξημένες απαιτήσεις της χημικής βιομηχανίας αναφορικά με την ποιότητα του νερού στις γραμμές παραγωγής, παρέχει ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού. Επιπλέον, αναλαμβάνει τη μελέτη, το σχεδιασμό και την κατασκευή μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων που προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία.

Τα υγρά απόβλητα από τη χημική βιομηχανία συχνά περιέχουν υψηλές συγκεντρώσεις οργανικών και ανόργανων ενώσεων από διάφορες κατηγορίες ουσιών και η επεξεργασία τους είναι απαραίτητη.
Η HELLAS ENVIRONMENT παρέχει όλες τις προβλεπόμενες διεργασίες για την αντιμετώπιση των τοξικών ουσιών από τα παράγωγα της χημικής βιομηχανίας.

Οι γραμμές παραγωγής στη χημική βιομηχανία λειτουργούν με πολύ αυστηρούς κανονισμούς, ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα του νερού που χρησιμοποιείται στην παραγωγή των χημικών παραγώγων. Ο εξοπλισμός που απαιτείται για τη διαδικασία αυτή είναι::

• Αντίστροφη όσμωση
• Αποσκληρυντές νερού
• Συστήματα απιονισμού
• Φίλτρα συγκράτησης αιωρούμενων στερεών
• Μονάδες απολύμανσης

Αντίστοιχα σημαντική είναι και η διαχείριση των υγρών αποβλήτων, τα οποία προέρχονται από την ολοκλήρωση της παραγωγικής διαδικασίας. Πρόκειται για μια απαιτητική διεργασία, καθώς τα απόβλητα από την παραγωγή χημικών παρουσιάζουν σημαντικές ιδιαιτερότητες. Συγκεκριμένα, στις μονάδες τοποθετούνται:

  • Φίλτρα άμμου και ενεργού άνθρακα, για διαύγαση της απορροής
  • Μονάδες μεμβρανών, για υψηλότερα ποιοτικά χαρακτηριστικά απορροής
  • Φιλτρόπρεσσα, για αφυδάτωση της παραγόμενης ιλύος και μείωση του όγκου της
  • Εξατμιστήρες, για επεξεργασία αποβλήτων με υψηλό ρυπαντικό φορτίο
  • Custom made μονάδες φυσικοχημικού διαχωρισμού πρωτοβάθμιας επεξεργασίας

Tο έμπειρο τεχνικό προσωπικό της HELLAS ENVIRONMENT, διαρκώς ενημερωμένο για τις ανάγκες του κλάδου, προτείνει καινοτόμες μεθόδους και τον κατάλληλο εξοπλισμό, πλήρως προσαρμοσμένο στο υπάρχον λειτουργικό σύστημα της Χημικής Βιομηχανίας. Έτσι, επιτυγχάνεται η μέγιστη ποιότητα της παραγωγικής λειτουργίας και των προϊόντων που προκύπτουν από αυτή.

Η  HELLAS ENVIRONMENT, εγγυάται το άρτιο αποτέλεσμα των υπηρεσιών της, προτείνοντας την αποδοτικότερη και οικονομικότερη λύση.

Για περισσότερες τεχνικές πληροφορίες επικοινωνήστε με την HELLAS ENVIRONMENT, στο τηλέφωνο 210 7209612 ή μέσω mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση contact@hellas-environment.com