Υπηρεσίες Λειτουργίας και Συντήρησης

Η Hellas Environment προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας βιομηχανικών αποβλήτων και αστικών λυμάτων, μικρής ή μεγάλης κλίμακας, και οποιασδήποτε εφαρμοζόμενης τεχνολογίας, με στόχο την εύρυθμη, αδιάκοπη και αποδοτικότερη λειτουργία της εγκατάστασης. Όμοιες υπηρεσίες προσφέρονται και σε συστήματα ύδρευσης. Οι παραπάνω υπηρεσίες προσφέρονται είτε σε εγκαταστάσεις κατασκευασμένες από την εταιρεία μας, είτε άλλης κατασκευάστριας

Βιομηχανικά Απόβλητα

Η Hellas Environment αναλαμβάνει τη λειτουργία, τη συντήρηση και τον έλεγχο της εγκατάστασης επεξεργασίας βιομηχανικών αποβλήτων

Αστικά Λύματα

Η Hellas Environment προσφέρει υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης, παρέχοντας την σχετική τεχνογνωσία και εμπειρία που απαιτείται

Υποδομές Ύδρευσης

Η Hellas Environment έχει συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες προμήθειας εξειδικευμένου εξοπλισμού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η/Μ και Υδραυλικές Εγκαταστάσεις

Η Hellas Environment εξασφαλίζει την συντήρηση καθώς και τον έλεγχο των Η/Μ Υδραυλικών εγκαταστάσεων