Σχεδιασμός & Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων Οινοποιείου

Πελάτης: Οινοποιείο
Τοποθεσία: Νεμέα, Πελοπόννησος
Έργο: Μονάδα Επεξεργασίας Βιομηχανικών Αποβλήτων
Δυναμικότητα: 20m3 / ημέρα

Το Έργο

Tο κτήμα στο οποίο πραγματοποιήθηκε το έργο αποτελεί μια από τις κορυφαίες ελληνικές οινοποιητικές μονάδες και μια από τις σπουδαιότερες αναπτυξιακές επενδύσεις στον τομέα του κρασιού στην Ελλάδα. Το εν λόγω κτήμα με βαθιές ρίζες σε μακραίωνες παραδόσεις και το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, δεσμεύεται για φιλική προς το περιβάλλον και βιώσιμη οινοποιητική διαδικασία. Το κτήμα λαμβάνοντας υπόψη του όλες τις διαδικασίες και τις πρακτικές για την αποτελεσματική λειτουργία του οινοποιείου, αναζήτησε λύσεις για την έξυπνη επεξεργασία των υγρών αποβλήτων του ώστε να βελτιώσει την επιτόπου επεξεργασία, να μειώσει τα επίπεδα εκροών στο ελάχιστο ώστε όχι μόνο να είναι συμβατά με την κείμενη νομοθεσία αλλά και να αποτελέσουν πρότυπο εκροών οινοποιείου προστατεύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το περιβάλλον. Με γνώμονα μία πολιτική που εστιάζει στη προστασία του περιβάλλοντος, το κτήμα θέλησε να επενδύσει σε καινοτόμες τεχνολογίες που εστιάζουν στην ελαχιστοποίηση των αποβλήτων, στην εξοικονόμηση ενέργειας και την βελτιστοποίηση των εκροών, την μείωση του κόστους και την επιτόπια επεξεργασία αποβλήτων. Έτσι, το κτήμα αποφάσισε να επενδύσει σε μέθοδο επεξεργασίας υγρών αποβλήτων εφαρμόζοντας υψηλά πρότυπα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, αναπτύσσοντας τη δική του πράσινη οικολογία και εταιρική κουλτούρα.

Κελλάρια Κτήματος

H Λύση

Η Hellas Environment, με βάση την εμπειρία της και με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος καθώς και την ανταπόκριση στις ανάγκες της σύγχρονης βιομηχανίας, ανέλαβε την μελέτη, τον σχεδιασμό και την κατασκευή της μονάδας επεξεργασίας βιομηχανικών αποβλήτων. Η εταιρεία μας βρίσκεται στην μοναδική θέση να αναλαμβάνει την εξεύρεση της οικονομικότερης και αποδοτικότερης λύσης για κάθε αιτούμενη διεργασία μέσω της στοχευόμενης εργαστηριακής διερεύνησης που εφαρμόζει για κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Από την δειγματοληψία αποβλήτου μέχρι την προσομοίωση διεργασιών μπορεί να εγγυηθεί την αποτελεσματικότητα στην απόδοση της προτεινόμενης μονάδας επεξεργασίας, με σκοπό την τήρηση των επιβαλλόμενων από την νομοθεσία ορίων εκροής και όχι μόνο. Για τη περίπτωση των αποβλήτων του Οινοποιείου και με βάση τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των εισροών επιλέχθηκε μία τριτοβάθμια επεξεργασία η οποία λαμβάνει υπόψη τις διακυμάνσεις παροχών και τις μεταβολές της ποιότητας του εισερχομένου ιδίως σε όρους pH, COD και BOD. Το επεξεργασμένο βιομηχανικό απόβλητο μπορεί άφοβα να διατεθεί στο φυσικό αποδέκτη ή να χρησιμοποιηθεί για δευτερεύουσες εργασίες όπως άρδευση, κλπ. Ανεξαρτήτως μεγέθους παροχής, η Hellas Environment, παρέχει στο κτήμα όλη την απαιτούμενη υποστήριξη μέσω εξειδικευμένου επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού, με αφοσίωση στο πάθος μας για παροχή υψηλών προδιαγραφών υπηρεσιών και κατασκευών.

Οι αμπελώνες του κτήματος

Προδιαγραφές Μονάδας

Η ανάληψη του έργου περιλάμβανε το σχεδιασμό και την κατασκευή μονάδας τριτοβάθμιας, βιολογικής επεξεργασίας των αποβλήτων, με δυνατότητα παράκαμψης της πρωτοβάθμιας επεξεργασίας. Η επέκταση αυτή περιλάμβανε την κατασκευή δύο δεξαμενών για αερόβια επεξεργασία, όπου μέσω της μικροβιακής δραστηριότητας, επιτυγχάνεται η βιοαποικοδόμηση του οργανικού φορτίου του αποβλήτου.

Τα στάδια επεξεργασίας της Μονάδας είναι τα ακόλουθα:

 • Εσχάρωση
 • Διόρθωση pH
 • Κροκκίδωση-Συσσωμάτωση με σύστημα παρασκευής πολυηλεκτρολύτη και πνευματική κρόκκιδωση
 • Βιολογική Επεξεργασία
 • Καθίζηση
 • Φίλτρανση σε φίλτρα άμμου/ενεργού άνθρακα
 • Αφυδάτωση ιλύος

Εγκαταστάθηκε επίσης μονάδα αφυδάτωσης της ιλύος, που προέρχεται από την δευτεροβάθμια επεξεργασία, με δυνατότητα αφυδάτωσης και της ιλύος που προέρχεται από τις νέες δεξαμενές καθίζησης, άμα κριθεί σκόπιμο. Τέλος, στα πλαίσια της αναβάθμισης, εγκαταστάθηκε σύστημα αυτοματισμού PLC για αυτοματοποίηση των διεργασιών, συνεχή έλεγχο και δυνατότητα
απομακρυσμένου ελέγχου.

Η μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων του Οινοποιείου

Οφέλη για το Οινοποιείο

Η διαχείριση των αποβλήτων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις αποδοτικές εργασίες οινοποίησης και με το μακροπρόθεσμο κέρδος του κτήματος.
Τα οφέλη της αποτελεσματικής διαχείρισης των αποβλήτων για το οινοποιείο περιλαμβάνουν: 

 • Αύξηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και φήμης, αφού πρόκειται για μια περιβαλλοντική πρότυπη μονάδα σε όλη την Πελοπόννησο και στη περιοχή της Νεμέας
 • Αποφυγή περιβαλλοντικών βλαβών
 • Μειωμένος χρόνος και κόστος εργασίας από βελτιωμένες διαδικασίες επεξεργασίας
 • Καλύτερη απόδοση παραγωγής

Η μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων του Οινοποιείου

Η μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων του Οινοποιείου

 Για περισσότερες τεχνικές πληροφορίες συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα ή  επικοινωνήστε με τον κ. Κατσαφάδο Νικόλαο, Τεχνικό Διευθυντή, στο τηλέφωνο 210 7209612 ή μέσω mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση contact@hellas-environment.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος