Οι Φαρμακοβιομηχανίες συγκαταλέγονται μεταξύ των πιο αυστηρά ρυθμιζόμενων βιομηχανιών λόγω του υψηλότατου επίπεδου διασφάλισης ποιότητας και εφαρμοζόμενης τεχνολογίας ασφάλειας παραγόμενων προϊόντων

H HELLAS ENVIRONMENT διαθέτει βαθιά εμπειρία και εξειδίκευση στον κλάδο της παραγωγής υπερκάθαρου νερού και της διαχείρισης υγρών αποβλήτων της φαρμακοβιομηχανίας, με πληθώρα σε έργα αναφοράς, τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στο ∆ημόσιο Τομέα για περισσότερα από 10 έτη

Η HELLAS ENVIRONMENT αντιλαμβανόμενη τις αυξημένες απαιτήσεις των φαρμακοβιομηχανιών αναφορικά με την ποιότητα του νερού στις γραμμές παραγωγής, παρέχει ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού. Επιπλέον, αναλαμβάνει τη μελέτη, το σχεδιασμό και την κατασκευή μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων που προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία.

Οι Φαρμακευτικές εταιρείες και οι εταιρείες προσωπικής φροντίδας πρέπει να πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα συμμόρφωσης ποιότητας και ασφάλειας προϊόντων (ορθές πρακτικές κατασκευής), ενώ παράλληλα προσφέρουν συνεχή εξοικονόμηση κόστους και οικονομική απόδοση.

Οι γραμμές παραγωγής στις βιομηχανίες φαρμάκων λειτουργούν με πολύ αυστηρούς κανονισμούς, ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα του απιονισμένου ή υπερκάθαρου νερού που χρησιμοποιείται στην παραγωγή των φαρμακοσκευασμάτων. Ο εξοπλισμός που απαιτείται για τη διαδικασία αυτή είναι:

• Αντίστροφη όσμωση
• Αποσκληρυντές νερού
• Συστήματα απιονισμού
• Φίλτρα συγκράτησης αιωρούμενων στερεών
• Μονάδες απολύμανσης

Αντίστοιχα σημαντική είναι και η διαχείριση των υγρών αποβλήτων, τα οποία προέρχονται από την ολοκλήρωση της παραγωγικής διαδικασίας.  Πρόκειται για μια απαιτητική διεργασία, καθώς τα απόβλητα από την παραγωγή φαρμάκων παρουσιάζουν σημαντικές ιδιαιτερότητες. Συγκεκριμένα, στις μονάδες τοποθετούνται:

  • Φίλτρα άμμου και ενεργού άνθρακα, για διαύγαση της απορροής
  • Μονάδες μεμβρανών, για υψηλότερα ποιοτικά χαρακτηριστικά απορροής
  • Φιλτρόπρεσσα, για αφυδάτωση της παραγόμενης ιλύος και μείωση του όγκου της
  • Εξατμιστήρες, για επεξεργασία αποβλήτων με υψηλό ρυπαντικό φορτίο

Tο έμπειρο τεχνικό προσωπικό της HELLAS ENVIRONMENT, διαρκώς ενημερωμένο για τις ανάγκες του φαρμακευτικού κλάδου, προτείνει καινοτόμες μεθόδους και τον κατάλληλο εξοπλισμό, πλήρως προσαρμοσμένο στο υπάρχον λειτουργικό σύστημα της Φαρμακοβιομηχανίας. Έτσι, επιτυγχάνεται η μέγιστη ποιότητα της παραγωγικής λειτουργίας και των προϊόντων που προκύπτουν από αυτή.

Η  HELLAS ENVIRONMENT, εγγυάται το άρτιο αποτέλεσμα των υπηρεσιών της, προτείνοντας την αποδοτικότερη και οικονομικότερη λύση.

Για περισσότερες τεχνικές πληροφορίες επικοινωνήστε με την HELLAS ENVIRONMENT, στο τηλέφωνο 210 7209612 ή μέσω mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση contact@hellas-environment.com