Η Hellas Environment διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία στον κλάδο της παραγωγής υπερκάθαρου νερού και διαχείρισης υγρών αποβλήτων, αναλαμβάνοντας έργα τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στο Δημόσιο Τομέα για περισσότερα από 10 έτη.

Στην πορεία της αυτή, η εταιρεία αντιλαμβανόμενη τις αυξημένες απαιτήσεις των φαρμακοβιομηχανιών αναφορικά με την ποιότητα του νερού στις γραμμές παραγωγής, παρέχει ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού. Επιπλέον, αναλαμβάνει τη μελέτη, το σχεδιασμό και την κατασκευή μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων που προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία.

Οι γραμμές παραγωγής στις βιομηχανίες φαρμάκων λειτουργούν με πολύ αυστηρούς κανονισμούς, ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα του απιονισμένου ή υπερκάθαρου νερού που χρησιμοποιείται στην παραγωγή των φαρμακοσκευασμάτων. Ο εξοπλισμός που απαιτείται για τη διαδικασία αυτή είναι:

  • Αντίστροφη όσμωση
  • Αποσκληρυντές νερού
  • Συστήματα απιονισμού
  • Φίλτρα συγκράτησης αιωρούμενων στερεών
  • Μονάδες απολύμανσης

Αντίστοιχα σημαντική είναι και η διαχείρηση των υγρών αποβλήτων, τα οποία προέρχονται από την ολοκλήρωση της παραγωγικής διαδικασίας. Πρόκειται για μια απαιτητική διεργασία, καθώς τα απόβλητα από την παραγωγή φαρμάκων παρουσιάζουν σημαντικές ιδιαιτερότητες. Συγκεκριμένα, στις μονάδες τοποθετούνται:

  • Φίλτρα άμμου και ενεργού άνθρακα, για διαύγαση της απορροής
  • Μονάδες μεμβρανών, για υψηλότερα ποιοτικά χαρακτηριστικά απορροής
  • Φιλτρόπρεσσα, για αφυδάτωση της παραγώμενης ιλύος και μείωση του όγκου της
  • Εξατμιστήρες, για επεξεργασία αποβλήτων με υψηλό ρυπαντικό φορτίο

Το έμπειρο τεχνικό προσωπικό της Hellas Environment, διαρκώς ενημερωμένο για τις ανάγκες του φαρμακευτικού κλάδου, προτείνει καινοτόμες μεθόδους και τον κατάλληλο εξοπλισμό, πλήρως προσαρμοσμένο στο υπάρχον λειτουργικό σύστημα της Φαρμακοβιομηχανίας. Έτσι, επιτυγχάνεται η μέγιστη ποιότητα της παραγωγικής λειτουργίας και των προϊόντων που προκύπτουν από αυτή.