Η Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών είναι ο μεγαλύτερος οικονομικός τομέας στην εφοδιαστική αλυσίδα, υπόκειται σε εξαιρετικά αυστηρές απαιτήσεις και ελέγχους σε πολλούς τομείς – συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με την υγιεινή, το περιβάλλον και τα οικονομικά.

H HELLAS ENVIRONMENT με βαθιά εμπειρία και εξειδίκευση στη διαχείριση υγρών αποβλήτων στον κλάδο της βιομηχανίας τροφίμων & ποτών, αναλαμβάνει τον εκ νέου σχεδιασμό, την κατασκευή ή/και την αναβάθμιση της μονάδας επεξεργασίας, ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη και σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους της επιχείρησης.

Η HELLAS ENVIRONMENT διαθέτει πληθώρα έργα αναφοράς στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών. Χρησιμοποιούμε την τεχνογνωσία και την εμπειρία μας στην διαχείριση αποβλήτων για την υποστήριξη σε βιομηχανίες γαλακτοκομικών προϊόντων, σε βιομηχανίες επεξεργασίας κρέατος, φρούτων και λαχανικών, αλλά και στην παραγωγή λαδιού σε βέλτιστες συνθήκες. Η HELLAS ENVIRONMENT είναι επίσης παρούσα στον τομέα των ποτών με συνεργασίες σε Βιομηχανίες Ζυθοποιίας αλλά και στην Oινοπνευματοποιεία.

Yγρά απόβλητα παράγονται σε διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, όπως :

 • τα απόβλητα των παραγωγικών δραστηριοτήτων
 • τα απόβλητα από τις εκπλύσεις των χωρών, των δαπέδων και του εξοπλισμού, τη θέρμανση και τη ψύξη των εγκαταστάσεων
 • τα απόβλητα που παράγονται από τυχαίες διαρροές και απορροές που προκαλούνται από βροχοπτώσεις.

Οι γραμμές παραγωγής στις βιομηχανίες τροφίμων και ποτών λειτουργούν με πολύ αυστηρούς κανονισμούς, ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα του νερού που χρησιμοποιείται στην παραγωγή τόσο των τροφίμων όσο και των ποτών. Ο εξοπλισμός που απαιτείται για τη διαδικασία αυτή είναι:

 • Αντίστροφη όσμωση
 • Αποσκληρυντές νερού
 • Συστήματα απιονισμού
 • Φίλτρα συγκράτησης αιωρούμενων στερεών
 • Μονάδες απολύμανσης

 

Aντίστοιχα σημαντική είναι και η διαχείριση των υγρών αποβλήτων, τα οποία προέρχονται από την ολοκλήρωση της παραγωγικής διαδικασίας.
Πρόκειται για μια απαιτητική διεργασία, καθώς τα απόβλητα από την παραγωγή των τροφίμων και των ποτών παρουσιάζουν συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες ξεχωριστές για κάθε κλάδο. Συγκεκριμένα, στις μονάδες τοποθετούνται:

 • Φίλτρα άμμου και ενεργού άνθρακα, για διαύγαση της απορροής
 • Μονάδες μεμβρανών, για υψηλότερα ποιοτικά χαρακτηριστικά απορροής
 • Φιλτρόπρεσσα, για αφυδάτωση της παραγόμενης ιλύος και μείωση του όγκου της
 • Εξατμιστήρες, για επεξεργασία αποβλήτων με υψηλό ρυπαντικό φορτίο
 • Custom made μονάδες φυσικοχημικού διαχωρισμού πρωτοβάθμιας επεξεργασίας

Tο έμπειρο τεχνικό προσωπικό της HELLAS ENVIRONMENT, διαρκώς ενημερωμένο για τις ανάγκες του κλάδου τροφίμων και ποτών, προτείνει καινοτόμες μεθόδους και τον κατάλληλο εξοπλισμό, πλήρως προσαρμοσμένο στο υπάρχον λειτουργικό σύστημα της κάθε βιομηχανίας. Έτσι, επιτυγχάνεται η μέγιστη ποιότητα της παραγωγικής λειτουργίας και των προϊόντων που προκύπτουν από αυτή.

Η  HELLAS ENVIRONMENT, εγγυάται το άρτιο αποτέλεσμα των υπηρεσιών της, προτείνοντας την αποδοτικότερη και οικονομικότερη λύση.