Η νομοθεσία και η τεχνολογία σε θέματα περιβάλλοντος συνεχώς εξελίσσονται, κατευθύνοντας όλους τους κλάδους των επιχειρήσεων στην υιοθέτηση οικολογικής συνείδησης και την πλήρη εναρμόνιση με την κείμενη νομοθεσία. Με το ίδιο αίσθημα ευθύνης απέναντι στην προστασία του περιβάλλοντος, η Hellas Environment συγκαταλέγεται στις κορυφαίες εταιρείες παροχής περιβαλλοντικών έργων στην Ελλάδα.

Η περιβαλλοντική νομοθεσία στη χώρα μας ακολουθεί τις διεθνείς και ευρωπαϊκές συντεταγμένες, στα πλαίσια των οποίων η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί και αδειοδοτεί ένα ευρύ φάσμα περιβαλλοντικών έργων. Έτσι, προσφέρεται η δυνατότητα σε όλο και περισσότερες εταιρείες να προσαρμόσουν τις λειτουργικές τους δραστηριότητες στα περιβαλλοντικά πρότυπα. Παράλληλα, η αλματώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας προσφέρει μεγάλη ποικιλία τεχνικών και μηχανικών μέσων, ικανών να προσαρμοστούν στη διαφορετικότητα των αναγκών. Η Hellas Environment εξειδικεύεται σε περιβαλλοντικές μελέτες για περιβαλλοντικά προγράμματα, ενώ διαθέτει την εμπειρία και την τεχνογνωσία ώστε να προτείνει τρόπους λειτουργίας και εφαρμογής ολοκληρωμένου πακέτου υπηρεσιών σε θέματα Ύδρευσης-Αποχέτευσης, καθώς και στη συντήρηση υδραυλικών και Η/Μ εγκαταστάσεων. Επιπλέον, η εταιρεία εξειδικεύεται σε θέματα επεξεργασίας νερού, εξυπηρετώντας υπηρεσίες και έργα όπως:

  • Επεξεργασία νερού για βιομηχανική χρήση
  • Επεξεργασία και καθαρισμός πόσιμου νερού
  • Κατασκευή μονάδων επεξεργασίας και παραγωγής υπερκάθαρου νερού

Το αντικείμενο δραστηριότητας αποτελεί την ταυτότητα της κάθε επιχείρησης και αυτό είναι που ορίζει τη φιλοσοφία της, τις ανάγκες της και τα τεχνικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη λειτουργία της. Το χαρακτηριστικό εκείνο που κάνει την Hellas Environment να ξεχωρίζει, είναι οι εξατομικευμένες υπηρεσίες που δύναται να προσφέρει, συνδυάζοντας τις νέες τεχνολογίες με τις πραγματικές και όχι τις θεωρητικές ανάγκες του κάθε πελάτη. Αντιλαμβανόμενη  τη διαφορετικότητα, την πολυπλοκότητα αλλά κατά κύριο λόγο τα υπάρχοντα τεχνικά μέσα που χρησιμοποιεί η κάθε εταιρεία κατά τη λειτουργία της, η Hellas Environment εξετάζει και προτείνει την καλύτερη και αποδοτικότερη λύση για κάθε πελάτη της και με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Μεγάλο φάσμα των δραστηριοτήτων της εταιρείας μας καλύπτει ο τομέας της επεξεργασίας των αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων. Κάθε βιομηχανικός κλάδος, έχει διαφορετικές ανάγκες στο κομμάτι της επεξεργασίας των λυμάτων, εξαρτώμενες από τον όγκο των λυμάτων, την επεξεργασία που απαιτείται και τα διαθέσιμα τεχνικά μέσα. H πορεία της Hellas Environment και τα πολλαπλά έργα μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων σε κάποιες από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες στην Ελλάδα, όπως και σε Δημόσιους οργανισμούς και φορείς αποδεικνύουν την ευελιξία και την ισχυρή θέση της στην ελληνική αγορά. Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Hellas Environment είναι οι εξής:

Βιομηχανίες Τροφίμων & Ποτών

Η χρήση πόσιμου νερού στις βιομηχανίες τροφίμων και ποτών αποτελεί βασικό στάδιο κατά την παραγωγική τους διαδικασία, και η Hellas Environment διασφαλίζει την ποιότητά του με καινοτόμα συστήματα απολύμανσης νερού. Επιπλέον, αναλαμβάνει την εγκατάσταση μονάδων επεξεργασίας του μεγάλου όγκου αποβλήτων που απορρέουν.

Αεροδρόμια

Η Hellas Environment, διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία στον τομέα της διαχείρισης υγρών αποβλήτων, κατασκευάζοντας έργα τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στον Δημόσιο Τομέα για περισσότερα από 10 έτη.

Ξενοδοχειακές Εγκαταστάσεις

Οι Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις βασίζουν σε μεγάλο βαθμό την επιτυχία τους στην καλαισθησία των εγκαταστάσεων και παράλληλα στη λειτουργικότητά τους. Η Hellas Environment εξασφαλίζει την κατασκευή και εύρυθμη λειτουργία των συστημάτων νερού και των μονάδων επεξεργασίας λυμάτων, ελαχιστοποιώντας την όχληση του περιβάλλοντος χώρου.

Φαρμακοβιομηχανίες

Οι απαιτήσεις του κλάδου των Φαρμακοβιομηχανιών βρίσκουν αντίκρισμα στις υπηρεσίες της Hellas Environment, που εγγυάται την άριστη ποιότητα του υπερκάθαρου νερού που χρησιμοποιείται κατά την παραγωγή φαρμακοσκευασμάτων και τη λειτουργικότητα των μονάδων επεξεργασίας των ιδιαίτερων αποβλήτων των φαρμάκων

Ιχθυοκαλλιέργειες

Η Hellas Environment εξειδικεύεται στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη συντήρηση μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων των Ιχθυοκαλλιεργειών. Εφαρμόζοντας καινοτόμες μεθόδους και χρησιμοποιώντας εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, προσαρμόζει τη λειτουργία της παραγωγής ιχθύων στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής.

Φορητές Μονάδες

Η Hellas Environment, διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία στον τομέα της διαχείρισης υγρών αποβλήτων, κατασκευάζοντας έργα τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στον Δημόσιο Τομέα για περισσότερα από 10 έτη.

Μεταλλευτικά

Στις εργασίες της Hellas Environment συμπεριλαμβάνεται και η εκπόνηση Γεωτεχνικών, Μεταλλευτικών & Περιβαλλοντικών Μελετών. Το έμπειρο προσωπικό αναλαμβάνει μελέτες αποκατάστασης μεταλλευτικών χώρων, επίβλεψη έργων μεταλλείων αλλά και κατασκευαστικές δραστηριότητες σηράγγων και υπαίθριων εκμεταλλεύσεων.

Χημική Βιομηχανία

Η Hellas Environment, διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία στον τομέα της διαχείρισης υγρών αποβλήτων, κατασκευάζοντας έργα τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στον Δημόσιο Τομέα για περισσότερα από 10 έτη.

Η εμπειρία της Hellas Environment δεν περιορίζεται μόνο στον ιδιωτικό τομέα, καθώς στο πελατολόγιό της συγκαταλέγονται Δημόσιοι Φορείς  και Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η εταιρεία μας, ικανοποιώντας πλήρως τα κριτήρια των διαγωνισμών του δημοσίου και με το συντονισμό του έμπειρου και συνεχώς εκπαιδευόμενου προσωπικού, έχει αναλάβει την υλοποίηση έργων ύδρευσης και αποχέτευσης δήμων, ενισχύοντας τη θέση της σε θέματα και έργα περιβάλλοντος. Επιπρόσθετα, πέρα από την κατασκευαστική ευθύνη έργων, αναλαμβάνει και την εποπτεία και συντήρηση μονάδων επεξεργασίας λυμάτων και νερού.