Μονάδα επίπελευσης DAF

Το σύστημα DAF είναι ένα είδος συνηθισμένου εξοπλισμού διαχωρισμού στερεών-υγρών στη βιομηχανία επεξεργασίας λυμάτων

Η επίπλευση είναι μια αποτελεσματική διαδικασία επεξεργασίας λυμάτων που έχει σχεδιαστεί για την επεξεργασία συνολικών αιωρούμενων στερεών (TSS), BOD (βιολογική/χημική ζήτηση οξυγόνου), ελαίων και λιπών (FOG) και είναι ο κύριος εξοπλισμός της προκαταρκτικής επεξεργασίας λυμάτων.

Τα συστήματα επίπλευσης διαλυμένου αέρα γνωστά και ως D.A.F χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία υγρών βιομηχανικών αποβλήτων που περιέχουν λίπη, έλαια, ίνες και λεπτά αιωρούμενα υλικά με ειδικό βάρος μικρότερο ή ίσο με του νερού.

Ένα Σύστημα DAF αποτελείται από διαχωρισμό στερεών από τη φάση του νερού με σύνδεση των στερεών σε λεπτές φυσαλίδες αέρα για να μειωθεί η πυκνότητα των σωματιδίων που επιπλέουν αντί να βυθίζονται. Τα ανερχόμενα στερεά ονομάζονται “πλωτήρας” και απομακρύνονται από την επιφάνεια και επεξεργάζονται περαιτέρω στο συρμό λάσπης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Η γενική αρχή λειτουργίας των συστημάτων επίπλευσης διαλυμένου αέρα βασίζεται στην εισαγωγή αέρα στο υγρό που βρίσκεται υπό πίεση και έχει αυξημένη δυνατότητα διαλύσεων και στη συνέχεις διακοπή της πίεσης και διαφυγή του υπερκορεσμένου διαλυμένου αέρα.

‘Ετσι οι φυσαλίδες αέρα έλκονται από το υπό πίεση νερό λόγω της πτώσης πίεσης, προσκολλώνται στα συσσωματώματα της ιλύος και ανέρχονται στην επιφάνεια.

Το στρώμα αυτό που δημιουργείται απομακρύνεται αυτόματα με επιφανειακό ξέστρο και έπειτα με αντλία θετικής εκτόπισης προς τη δεξαμενή λάσπης ενώ τα καθιζάνοντα σωματίδια απομακρύνονται από τον πυθμένα μέσω χρονοβάνας προς τη δεξαμενή λάσπης. Τέλος για την αύξηση της απόδοσης του συστήματος προστίθενται κροκκιδωτικά υλικά.

Τα DAF χρησιμοποιούνται ευρέως για την επεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων, σε διυλιστήρια πετρελαίου, χημικά εργοστάσια, χαρτοποιεία, και βιομηχανίες τροφίμων και ποτών.

Στην HELLAS ENVIRONMENT  κατασκευάζουμε και εγκαθιστούμε εξειδικευμένα μηχανήματα αλλά και σε διαρκή συνεργασία με τους μεγαλύτερους προμηθευτές του κλάδου παγκοσμίως, αναλαμβάνουμε την ταχύτατη εισαγωγή και εγκατάσταση οποιουδήποτε εξειδικευμένου μηχανήματος ή προϊόντος για τον τομέα περιβάλλοντος. Εξοπλισμός κατάλληλος για κατασκευή Μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων «με το κλειδί στο χέρι» ή επέκτασης- αναβάθμισης υφιστάμενης εγκατάστασης για βιομηχανικά απόβλητα και αστικά λύματα. Προσφέρουμε ταχύτατη παράδοση και εξειδικευμένο after sale service. Ο εξοπλισμός προσφέρεται επίσης με Leasing και ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης.

Η επιτυχία μας εξαρτάται από την εξυπηρέτηση πελατών, είτε πρόκειται για την ποιότητα των συστημάτων μας, από τις συμβουλές και τη βοήθεια που παρέχουμε στους πελάτες μας για την επιλογή προϊόντων και την εφαρμογή, είτε από την επιτόπια εκπαίδευση που παρέχεται για να διασφαλιστεί ότι θα πραγματοποιηθεί το πλήρες όφελος των μηχανημάτων.

Για περισσότερες τεχνικές πληροφορίες επικοινωνήστε με την HELLAS ENVIRONMENT, στο τηλέφωνο 210 7209612 ή μέσω mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση contact@hellas-environment.com.