Όργανα παρακολούθησης αμμωνίας, VOCs, ΤΗΜ για την προστασία περιβάλλοντος, νερού και αέρα

MS1200 Oil in Water / Fuel in Water Monitor

Συνεχής προστασία σε συστήματα παροχής νερού

To όργανο MS1200 είναι σχεδιασμένο για τον εντοπισμό και προσδιορισμό πτητικών οργανικών ουσιών και υδρογονανθράκων σε συστήματα παροχή νερού, καθώς και σε συστήματα επεξεργασίας λυμάτων

MS2000 Total Trihalomethane Analyzer

Παρακολούθηση περιεκτικότητας Τριαλογονομεθανίων στα συστήματα ύδρευσης

Το όργανο MS2000-SYS είναι ειδικά σχεδιασμένο για εφαρμογές καταμέτρησης και αναμετάδοσης τιμών Τριαλογονομεθανίων (ΤΗΜ) στο νερό. Παρέχει on-line μετρήσεις και συναγερμό σε πραγματικό χρόνο, χωρίς να υπάρχει ανάγκη ύπαρξης χημικών αντιδραστηρίων, αερίων ή συχνής συντήρησης.

MS3500 Ammonia Monitor Wastewater

Παρακολούθηση της αμμωνίας στα Λύματα

Ο ανιχνευτής αμμωνίας MS3500 είναι ειδικά σχεδιασμένος για να μετρά την συγκέντρωση αμμωνίας σε επεξεργασμένο και ανεπεξέργαστο υγρό απόβλητα. Παρέχει on-line ενδείξεις σε πραγματικό χρόνο για τον χειρισμό διεργασιών και την προστασία  μονάδων επεξεργασίας λυμάτων και νερού.

MS1800 VOC in Gas Monitor

Παρακολούθηση VOC σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις

Το MS1800 είναι ένας VOC / Αναλυτής συγκέντρωσης υδρογονανθράκων σχεδιασμένο για τη
μέτρηση αερίων σε αποχετεύσεις και εκροές από βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
Το όργανο ανιχνεύει αέρια ή πτητικά παρέχοντας ένα σύστημα μέτρησης με πολύ χαμηλές
απαιτήσεις συντήρησης.

MS2000 Total Trihalomethane Analyzer

To MS3500 χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση Τριαλογονομεθανίων στα συστήματα ύδρευσης

Ammonia Monitor

To MS3500 χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της αμμωνίας στα Λύματα

Η HELLAS ENVIRONMENT είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος και διανομέας των Multisensors στην Ελλάδα. Τα Multisensors είναι όργανα παρακολούθησης περιβάλλοντος, νερού και αέρα με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και χρησιμοποιούνται για να:

  • Προστατεύσετε τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού και τις εργασίες επεξεργασίας λυμάτων
  • Παρέχετε έλεγχο της ρύπανσης σε γεωτρήσεις, ποτάμια και άλλα υδάτινα ρεύματα
  • Συγκεντρώσετε δεδομένα ελέγχου των διεργασιών για να μειώσετε τη χρήση ενέργειας και χημικών
  • Αναλύσετε την ποιότητα του πόσιμου νερού στο δίκτυο ύδρευσης
  • Μετρήσετε τις εκπομπές από εμπορικές, βιομηχανικές και γεωργικές δραστηριότητες.

Τα όργανα παρέχουν πολύ υψηλό επίπεδο ευαισθησίας, καθώς και τη δυνατότητα για on line αναφορές, έτσι βελτιστοποιείται ο χρόνος απόκρισης σε περιστατικά ρύπανσης ή τυχαίες διαρροές. Οι χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης και βαθμονόμησης ελαχιστοποιούν το κόστος.

Η τεχνολογία των Multisensors βασίζεται στη χρήση κορυφαίων προϊόντων αισθητήρων, καινοτόμων τεχνικών επεξεργασίας σήματος και στην κατανόηση των αναγκών των πελατών.

Η επιτυχία μας εξαρτάται από την εξυπηρέτηση πελατών, είτε πρόκειται για την ποιότητα των συστημάτων μας, από τις συμβουλές και τη βοήθεια που παρέχουμε στους πελάτες μας για την επιλογή προϊόντων και την εφαρμογή, είτε από την επιτόπια εκπαίδευση που παρέχεται για να διασφαλιστεί ότι θα πραγματοποιηθεί το πλήρες όφελος των οργάνων.

Για περισσότερες τεχνικές πληροφορίες επικοινωνήστε με την HELLAS ENVIRONMENT, στο τηλέφωνο 210 7209612 ή μέσω mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση contact@hellas-environment.com.